Mindfulness

Genkender du følgende scenarie fra dit eget liv? Kalenderen er fuld, både på arbejdet og i det private. Opgaverne hober sig op, og de får sværere og sværere ved at komme i gang med disse, og herved fortsætter den onde cirkel, alt imens dine tanker vandrer frem og tilbage fra de hastende opgaver, og de sociale medier bliver tjekket igen, og igen, uden noget resultat.

Hvis dette virker genkendeligt fra dit eget liv, er du ikke alene. Tusindvis af danskere døjer med stress af forskellig grad, og endnu flere oplever at have svært ved at samle tankerne, om det essentielle i tilværelsen, hvad enten dette handler om éns professionelle eller private liv.

I denne artikel vil vi fortælle, hvordan mindfulness kan afhjælpe tankemylder og sikre din opmærksomhed på det vigtige. På den korte bane kan dette give mere overskud i hverdagen, og i det langeløb kan stressrelateret sygdom forebygges.

Vil du gerne vide mere om mindfulness kan du her læse mere, og samtidig finde hjælp og inspiration, hvis du er fastlåst og gerne vil genvinde kontrollen over din hverdag.

Ved at dyrke forskellige former for mindfulness, kan du genvinde kontrollen over dine tanker, og hermed din hverdag i både privat, og arbejdsmæssigt regi. Det lyder en anelse kontroversielt, for de fleste voksne mennesker vil sikkert mene, at de træffer bevidste og velovervejede valg. Forskningen viser dog noget andet.

Tit er vores hverdag styret af vaner og rutiner, og vi stopper alt for sjældent op, og genovervejer disse vaner, selvom disse måske ikke er hensigtsmæssige for os. Mindfulness handler om bevidsthed, og om at være til stede i øjeblikket.

Mange mennesker er fyldt med bekymringer om fremtiden, og fortrydelse fra fortiden. Fortiden kan man ikke lave om på, men mindfulness kan hjælpe dig med at slutte fred med denne, så din nutid ikke længere overskygges af noget, som ikke længere kan ændres. På samme tid er mange fyldt med bekymring for fremtiden, og disse bekymringer omhandler ofte det, som ligger uden for vores kontrol. Ved at være til stede i øjeblikket vil fremtiden komme naturligt, og ikke vække frygt.

Mindfulness lærer en at være bevidst om at vores tanker har det med at vandre, og at man ikke behøver give efter for alle tanker. Man øver sig i at lade disse tanker passere, så man kan rette sin opmærksomhed mod det væsentlige, og herved træffe bevidste valg i sin hverdag. Det er ofte en længere proces, selvom man hurtigt mærker en positiv forandring. Der er nemlig ikke nogen målstreg, når det handler om mindfulness. Vi ændrer os igennem hele livet, og i takt med at vi modnes af vores oplevelser i verden omkring os, ændres vores holdninger og værdier. Ved at dyrke mindfulness, kan du sikre at denne udvikling foregår bevist, så dit liv ikke længere er underlagt rutiner og bekymringer, som du alligevel ikke kan ændre, og i stedet fokusere på det vigtigste i dit liv, som du rent faktisk kan ændre på. Det er mere hensigtsmæssigt, at  bruge energien hvor den gør en forskel, end på ubeviste, og ufrie, handlinger styres af vores vaner og rutiner.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *